חלוקת רכוש בגירושין

חלוקת רכוש בגירושין

ענייני הרכוש מהווים סלע מחלוקת מרכזי בן בני זוג שמתגרשים, אולם באמצעות הליך הגישור הם יכולים יחדיו למצוא פתרונות המתאימים להם. במקרים בהם יש מצבים מורכבים בהגדרת חלוקת הרכוש אנו נמליץ להיוועץ עם עו"ד בכדי לברר באופן מדוייק את הזכויות וחובות או באקטואר או מומחה אחר

רכוש אישי לא מובא בחשבון בחלוקת הרכוש והוא נשאר בבעלות אישית, אך בכדי לקבל תמונה שלמה על מצב הכלכלי העתידי של בני הזוג חשוב לכלול את הרכוש האישי בהכנת הנתונים הכללית.

 

מה כולל הרכוש האישי?

 • נכס או חפץ שהיו לבן הזוג לפני נישואיו, ונותרו בבעלותו הבלעדית עד הפרידה.
 • חפצים אישיים.
 • מתנות אישיות שקביל בן הזוג במהלך הנישואין.
 • ירושה גם אם התקבלה במהלך הנישואין, בתנאי שנשארה מופרדת מהנכסים המשותפים.
 • פיצויים שהתקבלו בגין נזקי גוף או תשלומים קבועים שמתקבלים עקב נכות ( מבט"ל, חברת ביטוח, משרד בטחון וכו').
 • נכסים שבני הזוג הסכמו מראש שלא יחולקו וקבעו זאת בהסכם ממון ע"פ חוק.

הרכוש המשותף יחולק בן בני הזוג עם פקיעת הנישואין וכולל את כל מה שנצבר במהלך הנישואין, ע"י מי מבני הזוג או שנהם למעט רכוש אישי.

 

מה כולל הרכוש המשותף?

 • דירת מגורים ונכסים אחרים.
 • חסכונות, השקעות, כספים המופקדים בחשבון בנק, קופות גמל והשתלמות.
 • כספים המופקדים בפוליסת ביטוח: חיים, ביטוח מנהלים.
 • זכויות פנסיה, כספי פרישה, פיצויי פיטורין, זכויות ממקום עבודה.
 • החזרי מס או זכויות מתביעות משפטיות, תמלוגים, זכויות יוצרים.
 • עסקים.
 • החזר הלוואות שנתנו לאחר.
 • מטלטלין: רכבים, אוספים, דברי אומנות
 • חובות נחשבים למשותפים ומתחלקים בהסדר רכוש : הלוואות, משכנתא, חובות לחברות, כרטיסי אשראי, חובות לשלטונות מס, חוב לבנק וכו'.

 

בהליך הגישור אנו ביחד נעבור על הנתונים, במידת הצורך נפנה את הזוג למומחים: שמאים, רואי חשבון , כדי להגיע להערכה מוסכמת של שווי הנכסים. ואף נפנה לעו"ד מומחה לגירושין או יועץ פיננסי בכדי לקבל אינפורמציה מלאה לגבי זכות הבעלות וחוקי המיסוי בעת מכירה והעברת הנכסים.