הסכם ממון

ההחלטה להינשא הינה החלטה דרמטית ורומנטית המערבת רגשות והתלהבות עד כי לעתים הזוגות נוטים להתעלם מהאפשרות הסבירה כי בעתיד הנישואין יעלו על שרטון.

הם מאמינים שאהבתם כל כך חזקה כי להם זה לא יקרה.

אך בפועל הסטטיסטיקה מדברת בעד עצמה !  כ- 30% מהזוגות מתגרשים.

אז מה יקרה אם חלילה מערכת היחסים תתפרק, כיצד יחולק הרכוש, מה לגבי נכסים לפני הנישואין, מה בנוגע למתנות וירושות שהתקבלו, ואם מלכתחילה המצב הכספי בן הזוגות היה שונה (צד אמיד וצד רגיל) ואם קיים עסק- מה יהיו ההשלכות?

מאוד לא נוח לשוחח על נושאים אלו במיוחד לפני הנישואין כשההתרגשות בעיצומה, כשהכל כל כך רגיש ומבוסס אמון ואהבה, בוודאי ובוודאי לא יהיה נעים לדבר על הנושאים אלה בעת משבר זוגי.

מכאן הסכם ממון הוא כמו חיסון או  מעיין ״תעודת ביטוח ״ כל עוד הנישואין מתקיימים והאהבה שוררת, הכל מתנהל כרגיל, אך ברגע ויחליטו בני הזוג על פירוד/גירושין, רק אז ייכנסו לתוקף כל ההסכמות בניהם, ובכך ייחסכו זמן שיפוטי יקר, עוגמת נפש ומלחמות מיותרות.

אומנם הנושא רגיש ומביך, אבל כשמתגברים על המבוכה ומבינים את המשמעויות והחשיבות על העתיד מבינים שהוא הכרחי.

הסכם ממון

 

למה כדאי לערוך הסכם ממון בין בני זוג?

 • אהבה נטולת אינטרסים כלכליים – במיוחד במצבים שיש פערים כלכליים משמעותיים בין בני הזוג, הסכם ממון יכול לווסת מחשבות של נישואים בשל כסף, ובכך לטהר את האווירה, תוך הבטחה והגנה על הנכסים והרכוש במקרה של פרידה / גירושין.
 • הסכם ממון מקצר משמעותית את הליך הפרידה /גירושין מאחר וכולל בתוכו את ההסכמות בדבר הרכוש והנכסים – ובכך מייעל את ההליך ומאפשר להתמקד בנושאים הנוספים.
 • מניעת מצב של סחטנות – לעיתים במהלך הליך גירושין צד אחד נוקט בסחטנות כתנאי לגירושין על מנת לגרום לצד השני לוותר על רכוש או זכויות.
 • ההורים יוכלו להעניק עזרה כספית או מתנה ביודעין כי קיים הסכם ממון מבטיח את זכויותיו של הצד שנותן, תוך אפשרות ששני הצדדים ייהנו מכך כל עוד הינם נשואים.
 • הסכם ממון מעניק ״שקט״ ליחסים ומניעת ויכוחים מיותרים, כשהכל ״על השולחן״ ובכך מצמצם באופן ניכר את המחלוקות בעת פרידה.
 • ילדים – הסכם ממון שנעשה לאחר הנישואין יכול לכלול סוגיות הקשורות למזונות ומשמורת, מסדיר את כל הנושא מראש ומונע מלחמות על הסדרי ראיה שיכולה להחריף עד ניכור הורי. ובכך יש בו הגנה על הקשר עם הילדים.
 • נישואי פרק ב׳ – כל הרכוש שצברתם לפני נישואי פרק ב׳ יהיו מוגנים בהסכם, במיוחד ההגנה כלפי הילדים מהנישואים הקודמים. הדבר תורם לאווירה יותר נעימה גם בין הילדים לבן זוג החדש כאשר הם מרגישים מוגנים. מומלץ לערוך צוואה במקביל להסכם ממון ובכך להגן באופן מיטבי על הרכוש.
 • הגנה על חובות של אחד מבני הזוג – מאחר והסכם ממון יכול להגן גם מפני חובות עתידיים לצדדים שלישים, ע״י הפרדה רכושית לגבי נכסים וחובות הנובעים מהם וכך נושים לא יוכלו לפנות לצד השני או להוצאה לפועל ולדרוש פירעון חוב.
 • קיומו של עסק או חברה של אחד מבני הזוג עוד לפני הנישואין, ניתן להגן עליו במסגרת הסכם ממון במיוחד שהשווי עשוי לעלות עם השנים. כמו כן עסק משותף או עסק שהקים אחד מהצדדים במהלך הנישואין, ניתן לקבוע מראש איך יחולק בין הצדדים מאחר וזה נושא שכיח בין מתגרשים.
 • ירושות – ניתן להגן על ירושות עתידיות, כאמור החוק קובע כי במקרה של גירושין או פרידה, כל הירושות שקיבל צד במהלך נישואין שייכות לו, אך בפועל הנושא כלל אינו פשוט במידה ונכס ״עורבב״ נעשה בו שימוש משותף או כסף הופקד בחשבון משותף אזי במקרים אלה הכספים / נכסים עלולים להיחשב כמשותפים.

 

מהו הסכם ממון ?

הסכם ממון הוא חוזה בין בני זוג, המתעדים להתחתן או נשואים (לא נישואים אזרחיים) המבקשים לעגן בצורה מסודרת, את הפן הכספי ביחסיהם ונושאים רבים אחרים הקשורים לניהול החיים המשותפים. למעשה כל הנוגע לזוגיות.  זוגות נשואים יכולים לכלול גם : משמורת ילדים, חינוך הילדים, מזונות וכו"׳.

הסכם ממון יכול לכלול כל עניין אשר עלול ליצור בשלב כזה או אחר, מחלוקת בין הצדדים. כמו כן, הסכם הממון קובע את אופן חלוקת הרכוש בין בני הזוג במקרה של פרידה/ גירושין  ומביא לוודאות משפטית, אשר תורמת לחיי זוגיות בריאים, יציבים ללא חששות מאינטרסים ומניפולציות כלכליים.

 

מהם הסוגים של הסכמי ממון ?

סוג הסכםמתימטרהאישור / שינוי/ ביטול
הסכם ממון לפני נישואיןזוגות המתעדים להתחתן

המסדיר את הנושאים הרכושיים והזכויות של בני הזוג במקרה של פרידה או גירושין או מוות.

הסכם מחייב אישורו של אחד מהגורמים:

רשם נישואין

נוטריון

בית משפט לענייני משפחה/ בית דין רבני

הסכם ממון לאחר נישואיןבמהלך הנישואיןהמסדיר את הנושאים הרכושיים והזכויות של בני הזוג במקרה של פרידה או גירושין או מוות. כולל כל הקשור לילדים: משמורת, מזונות וכו׳הסכם זה מחייב אישורו של בית משפט לענייני משפחה/ בית דין רבני בלבד
הסכם גירושין / פירודבמהלך הליך הפרידה / גירושיןמסדיר מציאות ידועה מראש לגבי זכויות רכושיות והן נושאים שונים הקשורים בסיום הזוגיות וטיפול בילדים: מזונות, משמורתהסכם זה מחייב אישורו של בית משפט לענייני משפחה/ בית דין רבני בלבד

 

מה לא ניתן לכלול בהסכם ממון ?

 • בהסכם ממון לפני נישואין לא ניתן לכלול עניינים הקשורים לילדים שטרם נולדו.
 • בהסכם ממון לא ניתן לקבוע סנקציות כספיות לסירוב גט או קבלת גט , סעיף זה יבוטל מאחר ונחשב ״ גט מעושה״ הנוגד את הדין העברי וההלכה היהודית
 • הסכם ממון שחתמו הצדדים אשר אינו צופה פירוד בענייני ממון ורכוש איננו נכנס בגדר של הסכם ממון מכוח יחסי ממון אלא ייחשב מכוח דיני החוזים.

 

מהם הדרישות שהסכם ממון ייחשב כתקף ?

 היות והסכם ממון הוא הסכם בעל משמעות רבה מבחינתם של בני הזוג, מאחר והוא טומן בחובו השלכות שיכולות להיות "מרחיקות לכת" החוק בישראל איננו מתיר את עריכתו ללא אישור בפני הגוף המוסמך. כמו כן כל שינוי, הוספה או ביטול מצריך אישור מגוף המוסמך.

לפי חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973 ההסכם יהיה תקף בשני תנאים מצטברים:

 1. דרישת הכתב. לא יכול להיות חוזה בע"פ
 2. אישורו ע"י גורם משפטילפני הנישואין– ע"י רושם הנישואין / נוטריון / ערכאה  שיפוטית.

                                               ולאחר הנישואין– אך ורק ע"י ערכאה שיפוטית.

במקרה שאין הסכם ממון או שההסכם אינו תקף ( לא אושר ע״י הגוף המוסמך או נאמר בע״פ) אזי חל על הצדדים הסדר איזון משאבים לפי חוק יחסי ממון בין בני זוג, סעיף 3(א) המהווה ברירת מחדל חוקית, הקובעת כי  כל הרכוש המשותף של בני הזוג, אשר נצבר במהלך תקופת הנישואין, יחולק ביניהם באופן שווה – הדבר קרוי  “הסדר איזון המשאבים”.

רגע… מה לגבי נשואים בנשואים אזרחיים, ידועים בציבור – עבורם קיים ״ הסכם חיים משותפים״ שיכולים לכנותו כהסכם ממון, אך ההבדל שהוא מכוח דיני החוזים.

 

האם הסכם ממון לבדו מספיק?

 הסכם ממון לבדו אינו מספיק, על בני הזוג להקפיד לפעול על פיו, במידה וחל שינוי או שהתווסף נכס חדש, יש לדאוג לעדכן את ההסכם ולאשרו כדין. כמו כן, יש להקפיד ולהיזהר שלא לפעול באופן הנוגד את המוסכם ולפעול ברמה הפרקטית והמעשית בהפרדה ברורה בין הנכסים המשותפים ובין הנכסים הפרטיים המהווים רכושו הנפרד של כל צד. אחרת בני הזוג יכולים להיחשב כאילו זנחו את ההסכם הכתוב ע״י אימוץ הסכם בהתנהגות.

 

סוגיות שהחוק אינו מספק מענה הולם

 הגנה על זכויות של דירת מגורים מלפני נישואין – ישנם מקרים שבית המשפט העליון פסק כי דירה שהייתה של אחד מבני זוג לפני הנישואין ורשומה על שמו, עם הפירוד תחשב כרכוש משותף בשל נסיבות שונות : מגורים משותפים לאורך שנים בדירה שכללו שיפוץ מכספים משותפים, המעידים על כוונת שיתוף.

הגנה על זכויות של דירת מגורים אותה רוכשים בני זוג לאחר חתונה בסיוע כספים המוענקים במתנה מאת ההורים של אחד מהם.

הגנה על כספים ו/או נכסי מקרקעין ו/או מיטלטלין המתקבלים בירושה במהלך הקשר הזוגי.

הגנה על תשואות המתקבלות מנכסים: דמי שכירות, ריבית על כסף, רווח מהשקעות.

הגנה על עליית ערך של נכסים – השבחה.

 

אלו נכסים יכללו בהסכם ממון ?

מסת הנכסים הקיימת -הנכסים הקיימים לפני הנישואין של כל צד צבר לעצמו בנפרד עד למועד הנישואין. כולל: כספים בחשבונות בבנק, חסכונות, השקעות בבורסה, כלי תחבורה, נכס, עסק, זכויות קנייניות,  קניין רוחני, זכויות סוציאליות קפ״ג, קרן השתלמות, ביטוח מנהלים, פנסיה, תכשיטים, תמונות ואוספים.

מסת הנכסים העתידית – הנכסים שיצברו בעתיד במהלך חיי הנישואין,  בין אם ירשמו במשותף או בנפרד: כספים בחשבונות בנק, דירת המגורים, דירה להשקעה, רכבים, תכולת דירת המגורים, עסק או חברה משפחתיים, זכויות סוציאליות (ראה כנ”ל), תכשיטים, קניין רוחני ומוניטין, השבחת נכס, תשואות.

ירושות ומתנות – מתנות שניתנו לפני או במהלך הנישואין. כולל נכסים, תכשיטים וכו׳, ירושה שהוענקה או עתידית.

 

טיפים חשובים בעריכת הסכם ממון:

 • במידה והנכם מעוניינים לערוך הסכם ממון מומלץ לפנות לעו״ד המתמחה בדיני משפחה המכיר את הדין, הפסיקה ההלכות של בית משפט העליון שבנסיבות שונות קבעו בשונה מן הדין לדוגמא: נקבע כי רכוש שהיה בבעלות של אחד הצדדים לפני הנישואין, עשויים להיחשב כרכוש משותף, מכאן ליווי של עו״ד בעל ניסיון בתחום יכול בהחלט להסדיר את כל הנושאים בהסכם באופן מפורש וברור שיעניק הגנה וודאות משפטית במקרה של תביעה עתידית.
 • ההמלצה לערוך הסכם ממון לפני הנישואין או במהלך הנישואין ודווקא כשמערכת היחסים טובה, כי אז ניתן ביחד לסכם על הסוגיות הרגישות ביותר, באופן הוגן ונאות שכן אז השיקולים המנחים עניינים ומתוך דאגה אמתית וכנה, ללא אינטרסים מנוגדים או שיקולים זרים שעלולים לצוץ בעת משבר.
 • הידיעה כי קיים הסכם ממון בעל תוקף משפטי מחייב, יאפשר לבני הזוג רגיעה ובטחון לנהל את חייהם המשותפים מתוך ידיעה כי קיים מתווה ברור ברגע של פרידה.
 • ההסכם יכול לכלול מעבר לפן הרכושי נושאים נוספים: מזונות, הסדרי ראיה.
 • חובת אישור הסכם ממון על מנת שיקבל תוקף משפטי ויחייב את הצדדים באופן מלא.

 

מה הקשר בין הסכם ממון לחוק הירושה?

חוק יחסי ממון מאפשר לבני זוג לכרות ביניהם הסכם המסדיר את הרכוש ודרך חלוקתו בניהם במקרה של פרידה או גירושין ואף במקרה של מוות.

צוואה אמורה להסדיר את חלוקת הרכוש לאחר פטירה. וניתן לערוך בכל עת בהתאם לרצון המצווה.

הסכם ממון מסדיר את חלוקת הרכוש בין בני הזוג בעודם בחיים, כל שינוי מצריך אישור של גוף מוסמך, אחרת אין תוקף לשינוי.

אדם אינו יכול להוריש יותר ממה שיש לו. כלומר הרכוש של אדם בהסכם ממון ובצוואה חל רק על החלק שלו ברכוש המשותף.

חוק הירושה קובע כי הוראה בדבר חלוקת נכסים או העברתם לאחר פטירה יש לבצע רק באמצעות צוואה אחרת הוראה כזו בטלה. הרציונל העומד מאחורי החוק כי המוריש יערוך צוואה לפי רצונו הניתנת לשינוי בכל עת שיחפוץ וכל הסכם אחר בטל. מכאן שחוק הירושה קובע שלא ניתן להוריש רכוש במסגרת הסכם שאינו צוואה כדוגמת הסכם ממון, לפיכך אם נקבע בהסכם ממון חלוקת רכוש לאחר פטירת אחד מבני הזוג, אין לכך תוקף משפטי ולא ניתן יהיה לאכוף זאת.

לאורך השנים הפסיקה הכירה במקרים בודדים שבהם הוראות בהסכם ממון הנוגעת לחלוקת רכוש לאחר המוות תתקבל למרות שנוגדת את חוק הירושה וזאת ע״י שימוש בכללי פרשנות המשפטים אשר קובעים כי חוק מאוחר גובר על חוק מוקדם וכן חוק ספציפי גובר על חוק כללי. כמובן שהפסיקה מתייחסת לכל מקרה לגופו. מאידך, היו מקרים בהם בני זוג הגישו בקשה לאישור הסכם ממון הכולל הוראה הנוגדת את חוק הירושה, ובהמ״ש לענייני משפחה דחה את האפשרות וביטל את ההוראה , ומכאן ההמלצה כי במקביל להסכם ממון יש לנסח צוואה עם הוראות מקבילות המעגנות אחת את השנייה.

 

מה העלות של הסכם ממון ?

המחיר מורכב מכמות הנכסים, מורכבות ההסכם, היקף עבודה, צורך בניהול מו״מ.

הנכם מוזמנים לפנות אלינו לפגישת ייעוץ ללא עלות. משרד עורכי דין גליה כהן המתמחה בדיני גירושין. גם בימים אלה, ניתן לקיים פגישות וירטואליות.